Keskkond

Oma ettevõtte keskkonnapoliitikas peame väga tähtsaks osaks keskkonna kaitsmist.

Meie poolt kasutatavaid materjale saab iseloomustada kui madala energiatarbimise ja kasutaja turvalisusega. Meie toodete pikk eluiga ja efektiivsus omab tähtsat rolli jäätmete vähendamisel.

Kõik UTAX koopiamasinad ja printerid täidavad rangeid keskkonnadeklaratsiooni nõudeid, mis on seadusega paika pandud. Mõned meie tulemused on isegi madalamad, kui paika pandud piirangud seda nõuavad.

Kõikide süsteemide andmed on kirja pandud keskkonna andmelehel. 

Meie toonerid vastavad erinevatele meie poolt pakutavate süsteemide vajadustele.

UTAX originaal tooner ei ole mürgine ega kantserogeenne. Seda kinnitab AMES test. Testi tulemused on ära märgitud ohutuse andmelehel.

Osadel meie koopiamasinatel on kaitstud toonerisüsteem, mis välistab ebameeldiva füüsilise kontakti tooneriga. Need peensusteni täiustatud koopiamasinad ei jäta mingeid tooneri jälgi.

 

Süsteemide emissioonile on olemas ranged juriidilised nõuded. Need nõuded on paika pandud ja neid kontrollitakse spetsiaalsete mõõtude alusel.

Mõned meie toodete, näiteks osooni, tolmu ja süteerni näitajad on madalamad kui seaduse järgi nõutud. Need andmed on ära märgitud meie keskkonna andmelehel.

Peale positiivsete emissiooni näitajate on meie toodetel madal müratase, mis tagab meeldiva töökliima. Süsteemid on varustatud “ootel” ja “uinak” režiimiga, mis välistab müra peaaegu täielikult. Müratase on töötades, nagu ka teisedki emissiooni näitajad, madalam kui seadusega nõutud. See tagab produktiivsema töötulemuse.

 

Elektriliste seadmete energia tarbimine on üks tähtsamaid ökoloogilise efektiivsuse tegureid. Viimaste aastate jooksul on toimunud märkimisväärne progress energia tarbimise minimaliseerimise valdkonnas koopiamasinate, fakside ja printerite osas. See on ülitahtis progress meie loodusvarade kaitsmise suunas. 

1992. aastal alustas US Keskkonnakaitse ametkond “Energy Star” programmiga. 2001. aastal tutvustati antud programmi ametlikult ka Euroopa Liidus. See hõlmab energia tarbimise standardeid nn. ooterežiimi osas. Alates 2009. juulist on kohandatud rangemad nõuded. Need süsteemid, mis täidavad antud standardeid, võivad kanda “Energy Star” märki.

Järgmised UTAX süsteemid vastavad uuele standardile:

Koopia & must-valge MFP süsteemid:
CD 1028, CD 1128, CD 1340, CD 1440, CD 1118, CD 1218, CD 1222, 
CD 1325, CD 1430, CD 1240, CD 1250, CD 1162, CD 1182

Koopia & värvilise MFP süsteemid:
CDC 1725, CDC 1626, CDC 1726, CDC 1730, CDC 1740, CDC 1840, CDC 1850

Must-valged printimise süsteemid:
LP 3130, LP 3135, LP 3335, LP 3235, LP 3240, LP 3245

Värvilised printimise süsteemid:
CLP 3521, CLP 3621, CLP 3630, CLP 3635, CLP 3550

 

Aastal 1991 sai teoks veel üks vajalik samm kaitsmaks meie tooraineid. Jõustus pakendite põhikiri.

 

Alates sellest ajast on pakkimisele kuluva materjali kogus vähenenud umbes 50%. Polüstüreeni ja plastikut kasutatakse tänapäeval ainult spetsiaalse transpordimaterjalina.

 

Kõiki meie kasutatud materjale saab ümber töödelda, k.a meie transpordialused, mis koosnevad enamuselt papist. Kõik meie transpordi- ja pakkematerjalid korjatakse kokku ja transporditakse asjakohasele ümbertöötlemisele meie edasimüüjate poolt.

 

 

Kõik meie paberit kasutavad süsteemid töötavad ideaalselt paberiga, mis vastab DIN 19309 standarditele. See standard katab nii tavapaberit kui ka ümbertöödeldud paberit.

 

Tagamaks muretu süsteemi kasutamise soovitame kasutada paberit, mis vastab DIN 19309 standardile. See on keskkonna märgise “Blue Angel” ja “Swan Label” üks tingimusi.

 

Madalam paberi kvaliteet võib põhjustada paberi ummistusi ja lühendada hoolduse intervalle. Paberit, mis ei vasta DIN 19309-le, võib iseloomustada kui väga lühikeste kiududega, see võib olla väga valgurikas ning tolmuga koormatud.

 

Küsige nõu oma paberi tarnijalt ja toetage meie keskkonda, valides õiget tüüpi paber.

 

 

Alates 1. juunist 2007 hakkas Euroopa Liidus kehtima REACH regulatsioon. See reguleerib kemikaalide registreerimist, hindamist, piiramist ja litsentsimist.

 

Vastavalt informatsioonile, mis on meile saadaval, on kõik olulised materjalid ja meie toodete tootmine eelregistreeritud ja/või registreeritud ettenähtud perioodi jooksul. Vastavalt REACH-le ei sisalda meie tooted materjale, mis oleks klassifitseeritud ohtlike materjalidena.

 

Olles nn. “allkasutaja” siis ei ole me vastutavad nende materjalide eel – ja/või registreerimise eest. Kuid jälgime siiski oma kohustusi teha kindlaks ja anda edasi vajalikku informatsiooni.

 

Kõiki keskkonnaga seotud andmelehti on võimalik alla laadida “allalaadimise kohas” inglise ja saksa keeles. Eestikeelsed tõlked on teostamisel.
Kui Teil on küsimusi antud valdkkonna kohta, siis võtke palun ühendust:

info@utax.ee